Stoelmassage
Stoelmassage

Een stoelmassage wordt gegeven op een speciale, ergonomische stoel. Tijdens de massage oefent de masseur druk uit met de ellenbogen, handen, handpalmen en vingers op hoofd, nek, rug, schouders, armen en handen waardoor blokkades worden opgeheven en zwakke plekken worden versterkt. Deze massage wordt niet in de praktijk gegeven, alleen op locatie.

Stoelmassage is een makkelijke keuze…

…omdat de massage over de kleding heen gegeven wordt. Er komt dus ook geen olie aan te pas. Binnen een half uur voelt men zich zowel lichamelijk als geestelijk een  stuk fitter. De stoelmassage wordt daarom ook wel ingezet als massage bij bedrijven.

 STOELMASSAGE - voor bedrijven
Stoelmassages worden door de Belastingdienst als vrije verstrekking gezien als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Allereerst moeten stoelmassages zijn opgenomen in een Arboplan en daar in redelijkheid deel van uitmaken. Dat betekent dat uit een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)  – die u verplicht moet uitvoeren als u personeel in dienst heeft – moet blijken dat stoelmassages noodzakelijk zijn om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

 Verder moeten de massages tijdens werktijd plaatsvinden, de werknemer is hiervoor geen eigen bijdrage verschuldigd en tenslotte mag er geen sprake zijn van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer. Van een aanmerkelijke privébesparing zou bijvoorbeeld sprake zijn als u voor een werknemer, waarvan u weet dat hij privé regelmatig van stoelmassage gebruik maakt, de kosten gaat betalen. De behandeling wordt dan naar de werkvloer verplaatst, en dat kan niet.

 Als u aan deze voorwaarden voldoet, is een stoelmassage aftrekbaar van de loonbelasting. Ook de in rekening gebrachte btw kan in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.

Mail of bel voor meer informatie en een vrijblijvende prijsopgave.

In contact

06 - 51 78 34 37

relax4umassage@gmail.com

Hoofddorp

Locatie